Dokumenty

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr pozycji rejestru: 0000051642. Data dokonania wpisu: 19 listopada 2001 r. (zmiany: 20 grudnia 2005 r., 24 stycznia 2006 r.). Organizacja pożytku publicznego od 24 stycznia 2006 r.

REGON: 000809167
NIP: 526-23-85-038
PKO Bank Polski IX Oddział Warszawa Nr 19 1020 1097 0000 7802 0001 3128

Deklaracja członkostwa PTF
Deklaracja członkostwa PTF
Regulamin nagród naukowych PTFOCz

Statut i Regulaminy dostępne są na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Fizycznego: http://ptf.fuw.edu.pl/statreg.html
Created by Owls Department