Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTF

Kadencja 2017/2018

Pprzewodniczący:

dr inż. Artur Durajski
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
tel.: (34) 325 07 95
email: adurajski@wip.pcz.pl

Wiceprzewodniczący:

dr Ewa Mandowska
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.mandowska@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 215

Sekretarz:

dr inż. Piotr Gębara
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: gebara.piotr@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 01 11

Skarbnik:

mgr Magdalena Biernacka
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: m.biernacka@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18)

Członkowie Zarządu:

Prof. AJD dr hab. Arkadiusz Mandowski
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: a.mandowski@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 262

dr Wojciech Gruhn
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: w.gruhn@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 243

dr Zygmunt Olesik
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: z.olesik@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 250

dr Anna Przybył
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: przybyl@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 01 11

Komisja rewizyjna:

Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: wyslocki@wp.pl
tel.: (34) 325 07 95

dr Stanisław Tkaczyk
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: s.tkaczyk@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18) wew. 272

dr Katarzyna Pawlik
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: pawlik.katarzyna@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 01 09

Kadencja 2014/2016

Przewodniczący:

dr Stanisław Tkaczyk
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: s.tkaczyk@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18) wew. 272

Wiceprzewodniczący:

dr inż. Artur Durajski
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
tel.: (34) 325 07 95
email: adurajski@wip.pcz.pl

Sekretarz:

mgr Anna Duda
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
tel.: (34) 325 07 95

Skarbnik:

mgr Magdalena Biernacka
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: m.biernacka@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18)

Członkowie Zarządu:

Prof. AJD dr hab. Arkadiusz Mandowski
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: a.mandowski@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 262

dr Ewa Mandowska
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.mandowska@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 301

dr Wojciech Gruhn
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: w.gruhn@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 243

Komisja rewizyjna:

Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: wyslocki@wp.pl
tel.: (34) 325 07 95

Dr hab. Zdzisław Stępień
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: z.stepien@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 237

dr Anna Przybył
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: przybyl@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

Kadencja 2012/2013

Przewodniczący:

dr Radosław Szczęśniak
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: szczesni@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 07 95

Wiceprzewodniczący:

dr Stanisław Tkaczyk
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: s.tkaczyk@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18) wew. 272

Sekretarz:

dr inż. Marcin Jarosik
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: jarosikmw@gmail.com
tel.: (34) 325 07 95

Skarbnik:

mgr Magdalena Biernacka
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: m.biernacka@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 19 (18)

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: wyslocki@wp.pl
tel.: (34) 325 07 95

dr Ewa Mandowska
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.mandowska@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 301

dr Wojciech Gruhn
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: w.gruhn@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 243

Komisja rewizyjna:

dr hab. Ryszard Hrabański
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: hrab@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 792

dr Anna Przybył
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: przybyl@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

mgr Dominik Szczęśniak
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: d.szczesniak@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 242

Kadencja 2010/2011

Przewodniczący:

dr Ewa Mandowska
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.mandowska@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 301

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Wanda Ciurzyńska
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: wanda@wip.pcz.pl
tel.: (34) 325 07 95

Sekretarz:

dr Stanisław Tkaczyk
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: s.tkaczyk@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 272

Skarbnik:

dr Anna Przybył
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: przybyl@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: wyslocki@wp.pl
tel.: (34) 325 07 95

dr Wojciech Gruhn
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: w.gruhn@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 243

Komisja rewizyjna:

dr hab. Ryszard Hrabański
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: hrab@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 792

dr hab. Józef Zbroszczyk
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: jozek@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

Kadencja 2008/2009

Przewodniczący:

dr hab. Józef Zbroszczyk
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: jozek@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

Wiceprzewodniczący:

dr Ewa Mandowska
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.mandowska@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 301

Sekretarz:

dr Stanisław Tkaczyk
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: s.tkaczyk@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 272

Skarbnik:

dr Anna Przybył
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: przybyl@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

Członkowie Zarządu:

dr hab. Kazimierz Dziliński
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: dzil@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 795

dr Wojciech Gruhn
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: w.gruhn@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 243

Komisja rewizyjna:

dr Piotr Brągiel
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: p.bragiel@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 240

dr hab. Ryszard Hrabański
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
email: hrab@mim.pcz.czest.pl
tel.: (34) 325 07 95 wew. 792

dr Edmund Golis
Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza
email: e.golis@ajd.czest.pl
tel.: (34) 361 49 18 (19) wew. 216

Członkowie

W skład członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego na rok 2012 wchodzi 71 osób. Pełna lista do pobrania poniżej.

Lista członków
Created by Owls Department