Zebrania

13 II 2017
W dniu 15.02.2017 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz.
27 V 2015
Odbyło się zebranie członkowskie PTFOCz, na którym miedzy innymi wybrano dr Wojciecha Gruhna jako delegata Oddziału na Zjadz Fizyków w Kielcach.
18 VI 2014
Odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz. Zgłoszono kandydaturę dr inż. Artura Durajskiego do Nagrody PTF za rozprawę doktorską.
24 VI 2008
Zarząd Częstochowskiego Oddziału PTF wytypował ze swojego Oddziału do nagród PTF:
Mgr Jacka Orzechowskiego - Nagroda PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki.
Mgr Marcina Jarosika - Nagroda PTF im. Arkadiudsza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską.
Dr Zygmunta Olesika - Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki.
28 III 2008
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Częstochowskiego Oddziału PTF.
Skład nowego Zarządu:
Dr hab. Józef Zbroszczyk przewodniczący
Dr Ewa Mandowska wiceprzewodniczący
Dr Stanisław Tkaczyk sekretarz
Dr Anna Przybył skarbnik
Dr hab. Kazimierz Dziliński członek Zarządu
Dr Wojciech Gruhn członek Zarządu
Dr Edmund Golis komisja rewizyjna
Dr hab. Ryszard Hrabański komisja rewizyjna
Dr Piotr Brągiel komisja rewizyjna
Protokół z zebrania z dnia 23 marca 2008
22 VI 2005
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Częstochowskiego Oddziału PTF
Skład nowego Zarządu:
Dr Michał Piasecki przewodniczący
Dr Anna Przybył sekretarz
Dr Ewa Jakubczyk skarbnik
Dr hab. Kazimierz Dziliński Dr Arkadiusz Mandowski członek Zarządu
Dr Wojciech Gruhn członek Zarządu
Dr hab. R. Hrabański komisja rewizyjna
Dr P. Brągiel komisja rewizyjna
13 XI 2003
Decyzją zarządu przyjęto do PTF następujące osoby: Radosław Szczęśniak, Marcin Dośpiał, Piotr Czaja, Tomasz Turek, Monika Janiec-Mateja, Ewa Mandowska.
Na własną prośbę skreśleni z listy członków PTF zostali: Katarzyna Chmura.
XI 2003
Założenie strony internetowej PTF oddział Częstochowa.
Created by Owls Department